Total Page-Views

Monday, April 18, 2016

अभंग


होतास वानर, झालास नर, पण
यत्न ठेव कायम, होण्यास नारायण |


सोड साधू, फकीर, बुवा , उपदेश ऐक नेक
जोड मनोभावे देवा, हात दोन, मस्तक एक |


पालक, शिक्षक, सहचारिणी, त्वा यशाचे शिल्पकार
गगनी उंच विहरताना, नको रे फुकाचा अहंकार |


प्रयोजन काय जीवनाचे अन अर्थ काय अस्तित्वाचा,
प्रश्न हे केवळ मिथ्या, आनंद घे तू वर्तमानाचा |


‘पीक्या’ म्हणे आता, घ्यावा तिळगूळ, बोला गोड
धर्म-जात भेद, मत्सर, गर्व मात्र सत्वर रे सोड |

-प्रशांत

No comments:

Post a Comment