Total Page-Views

Tuesday, October 25, 2016

घुसमट

जन्माला येणारा प्रत्येक मानव
निसर्ग-दत्त नग्नच असतो,
पण लगेच त्याला धर्माचं झबलं,
अन जातीचं टोपडं घालतात,
मोठं होताना तो पण मग
हौसेनं काही रूढी, काही परंपरांची
वस्त्रे परिधान करु पाहतो,
गर्वानं मिरवू लागतो!
वर्षागणिक समाज, पुढारी धर्मगुरू
अंधश्रद्धेची, धर्मांधतेची वस्त्रं
लपेटू लागतात त्याच्यावर!
केंव्हातरी त्या वेड्याला कळतं,
आपला जीव का गुदमरतोय,
मोकळा श्वास घेण्यासाठी मग तो
धडपडू लागतो, आक्रंदू पाहतो,
हजारो प्रारणं, आवरणं फाडू पाहतो
... ....  ...  .. ..  ....  .....
पण तोवर फार उशीर झालेला असतो,
.............फार उशीर झालेला असतो!

-          प्रशांत (०९/०५/१५

No comments:

Post a Comment