Total Page-Views

Tuesday, October 25, 2016

पाऊस

उन्मुक्त अवखळ बालकासारखा,
तो थुई-थुई नाचतोय,
विजेशी लपंडाव खेळत
अलगद धरेवर अवतरतोय

तृषार्त चातकाला संजीवनी देत
दीठ लाऊन बसलेल्या बळीराजाच्या मनी
आशेचे नवे धुमारे फुलवत
तप्त धरणीस न्हाऊ घालतोय

कधी कमल-दली झेपावणाऱ्या
खट्याळ भ्रमरासारखा, तर कधी
आसुसलेल्या देवदत्तासारखा
वसुंधरेस आवेगे चुंबतोय

कुठे रात्रीच्या घन-तिमिरी
एकलंपण अनावर होऊन
तप्त गाली विसावणाऱ्या
मूक हुंदक्यासारखा

पाऊस कोसळतोय,
पाऊस कोसळतोय!-       प्रशांत

No comments:

Post a Comment